Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Natufarm, met u sluiten.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via email: info@natufarm.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 06-84710309. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij leveren MMS producten online aan personen en instellingen die zich met dat doel bij ons hebben gemeld. In die zin is er geen sprake van verkoop. Wij onthouden ons verder van reclame en marketing en maken geen ontoelaatbare claims.

MMS is een product dat primair bedoeld is als desinfectiemiddel voor (drink)water, externe desinfectie en het ontsmetten van voedsel en instrumentaria ed. Secundair ervaren wij dat het middel ook voor andere doeleinden wordt aangewend, waaronder zuivering en ontgifting of ter ondersteuning van de algemene gezondheid. Hiertoe zijn sinds 1996 gebruiksprotocollen ontwikkeld door Jim Humble, waarnaar wij desgevraagd naar verwijzen.Of het nu gaat om waterzuivering of andere toepassingen, met de verwijzing naar Jim Humble’s gebruiksaanwijzingen wordt slechts beoogd dat u zich als consument van onze MMS correct op de hoogte zult stellen van de beste gebruiksaanwijzing die er bestaat. Wij stellen het daarbij op prijs om op te merken dat er geen enkele commerciele relatie bestaat tussen Jim Humble en Natufarm.

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met Ideal, Bancontact/Mister Cash, Belfius Direct Net, SOFORT Banking. BTW 21% en verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Post.nl of DHL verzorgen de verzending. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling binnen 1 dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour

Volgens de wet mag u het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Gezien de aard van het gebruik ervan is het product voor ons niet meer te hergebruiken. Het vergoeden van te retourneren producten geschiedt in goed overleg. Retourneren kunt u aangeven door een e-mail te sturen naar info@natufarm.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, dient u het product binnen 14 dagen op te sturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij na ruggespraak met u binnen 14 dagen een overeengekomen bedrag terug. Dit bedrag zal de originele aanschafprijs niet overschreiden. De kosten voor de retourzending komen voor rekening koper. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Producten die niet verzegeld zijn kunnen niet retour worden gezonden.

Artikel 6 – Garantie

Wij geven 1 maand garantie op alle producten. Als het product tijdens het vervoer naar koper kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Onbruikbaarheid van de producten door toedoen van derden dient te worden aangetoond. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@natufarm.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Nederland bevoegd.

België and Worldwide shipping? Click 'BUY MMS WORLDWIDE' from the top menue. Sluiten